ABN Amro Portal implementatie
namens Backbase

In opdracht van Backbase heb ik ABN Amro begeleid als project / programma manager bij de implementatie van Backbase Portal. De strategische keuze van ABN Amro voor Backbase Portal is gemaakt vanwege de mogelijkheden om een verbeterde User Experience mogelijk te maken en de flexibiliteit volgens de Backbase ‘losely coupled’ architectuur filosofie.

De technische implementatie van Backbase Portal 5 werd in November 2011 opgestart binnen het Bankieren Anno Nu project. Het project kende hierin twee stromen: Customer Portal en Employee Portal.

Samen met de Backbase architecten was ik nauw betrokken in de begeleiding van ABN Amro bij het opstellen van de Architectuur en Technische Ontwerpen van Backbase Portal. In dit proces was ABN Amro een belangrijke sparring partner bij de verdere doorontwikkeling van de Backbase Portal Software, met intensieve afstemming tussen de Lead Architects van ABN Amro en Backbase R&D.

Gedurende het project vertegenwoordigde ik Backbase in diverse klankbord, stuurgroep en project overlegstructuren bij ABN Amro.

Conform het business model van Backbase lag de eindverantwoordelijkheid van de implementatie bij ABN Amro. Ik zorgde op programma niveau voor de juiste ondersteuning en Backbase leverde Expert Services in technische Pilots en ondersteuning bij de vervolg implementatie.

De eerste technische fase werd afgerond met een productie gang medio december 2012. Met de ingebruikname van Backbase Portal kan ABN Amro de geplande User Interface aanpassingen verder doorvoeren.